КОНТЕКСТ


Темповете на развитие на биоикономиката не са равномерни в различните части на Европа, като държавите "умерени иноватори" изостават. Това може да е резултат от недостатъчното познаване на потенциала на биоиндустрията в тези държави, включително на механизмите за подкрепа. Но е свързано също и със слабата информираност за тези държави в ЕС, както и за политиките, които не отчитат техните специфики.

ЦЕЛИ


CELEBio осигурява информация относно потенциала от биобазираните дейности в Централна Европа, подходящи за местните икономики, околна среда и общество, чрез:

Описание и идентифициране на биобазираните сектори на икономиката и веригите за създаване на стойност;

Установяване на потенциала за устойчива биомаса;

Разработване на Национални планове за действие;

Идентифициране на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;

Организиране на събития и работни срещи в областта на биоикономиката.

ПРОЕКТ


Централноевропейската мрежа на лидерите в биоикономиката (CELEBio) има за цел да улесни създаването и разпространението на промишлени биобазирани дейности в шест държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Това трябва да стане чрез разработване на планове за действие, базирани на научни доказателства и данни и чрез изграждане на мрежи от заинтересовани страни.


ПОСЛАНИЦИ НА БИОИНДУСТРИЯТА
И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ


Искате ли да знаете повече за нашата мрежа от национални представители?
Присъединете се към Програмата за посланици на биоиндустрията!:

Георги Стефанов
Ръководител практика „Климат и Енергия“
WWF България
Гр. София, бул. Цар Борис
III – 19Б, Ет. 4, ПК 1612
gstefanov@wwf.bg
www.wwf.bg

Последвайте нашите национални страници на CELEBio във Facebook:
CELEBio България

Експертна група на CELEBio в Linkedin:
CELEBio - Централноевропейска мрежа на лидерите в биоикономиката

Изпрати съобщение


Новини във Facebook


CELEBio България

Sito web di notizie e media
8

CELEBio България

3 months 2 weeks ago

Haven't been able to join the annual worskhop of the European Bioeconomy Network on 11th November but you would have liked to? Here's the link to MIRO platform to access the interactive discussion: miro.com/app/board/o9J_lfmgfEI=/ You can still give your inputs before November 20, in parallel with the end of the Global Bioeconomy Summit! And if you want to watch the entire event again, here's the video: www.youtube.com/watch?v=wdTlFUevvKo&feature=youtu.be #bioeconomy #celebio #eubionet #biovoices #covid19

CELEBio България

3 months 3 weeks ago

SAVE THE DATE! Tomorrow, the European Bioeconomy Network will hold the online workshop "Bioeconomy Communication and Stakeholders’ engagement in times of COVID-19" to stimulate the discussion in light of the Global Bioeconomy Summit (16-20 Nov 2020) and provide inspirational ideas and good practices for future EUBIONET partners and identify collaboration opportunities! eubionet.eu/eubionet-yearly-partners-workshop-bioeconomy-communication-and-stakeholders-engagement-in-times-of-covid-19/ Participation is free of charge, register here 👇 docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOYZzVAA5_ICXK1uElKqfYcF69SpM2QfM9o2VkG7b-Qf8eew/viewform #bioeconomy


КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ


Общ потенциал на биомасата в тонове (измерен в килотон сухо вещество) през 2020 г. в България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Република Словакия, Словения (Източник: S2BIOM - потенциал за биомаса)

40,670 т

Гори

(основен добив от горските стопанства, ливади и вторични горски остатъци)

27,734 т

Земеделие

(първични остатъци от нивите и от подрязване на трайните насаждения)

1,647 т

Остатъци от обработка на земеделски хранителни продукти

(напр. костилки от кайсии, череши, маслини, остатъци от винопроизводство, зърнени трици, оризови люспи)

5,057 т

Биобазирани и дървесни отпадъци

(след използването им от потребителите)

10,119 т

Специално засадени многогодишни култури

(в непродуктивни обработваеми земи)
parallax background

ВЪЗДЕЙСТВИЕ


CELEBio осигурява:

Научнообосновани доклади за наличния потенциал и устойчиво ползване на биомасата;
Списък на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;
Национални планове за действие, изготвени въз основата на научни данни;
Възможност за работа в мрежа;
Национални представители, предоставящи достъп до информацията за възможностите в биоиндустрията (Програма за изграждане на Посланици на развитието на биоиндустрията).

ПАРТНЬОРСТВОТО